Famous Mountains in Yamanashi Panorama List

Please click on the images to enjoy Panorama VR.

Akadake  2899.2m  No.64  No.1 

Mizugakiyama  2230m  No.69  No.4 

Kinpusan  2599m  No.68  No.7 

Kokushigatake  2592m  No.233  No.8 

Kobushigatake  2475m  No.67  No.9 

Kasatoriyama  1953m  No.12 

Kumotoriyama  2017.1m  No.66  No.14 

Kuroganeyama  2231m  No.16 

Kentokusan  2031m  No.144  No.17 

Kurokawa-keikanzan  1716m  No.18 

Kayagatake  1704m  No.143  No.19 

Kai-komagatake  2967m  No.77  No.29 

Kannondake  2840m  No.79  No.34 

Senjohgatake  3033m  No.78  No.39 

Kitadake  3193m  No.80  No.40 

Ainodake  3189m  No.81  No.41 

Nohtoridake  3026m  No.166  No.42 

Daibosatsurei  2057m  No.70  No.56 

Koganezawayama  2014m  No.59  No.No.2 

Ohkuratakamaru  1781m  No.60  No.No.3 

Sasago-gangaharasuriyama  1357.7m  No.61  No.No.4 

Honjagamaru  1630.8m  No.62  No.No.12 

Takigoyama  1590m  No.63  No.No.4 

Gangaharasuriyama  1874m  No.64  No.No.1 

Iwatonosan  634m  No.65  No.No.8 

Momokurayama  1003m  No.66  No.No.7 

Ohgiyama  1138m  No.67  No.No.6 

Mitohsan  1531m  No.234  No.69 

Kuradakeyama  990.1m  No.71  No.No.9 

Kukiyama  970m  No.73  No.No.10 

Takagawayama  975.7m  No.74  No.No.11 

Imakurayama  1470m  No.78 

Ohmuroyama(tanzawa)  1587.6m  No.81 

Mitsutohgeyama  1785m  No.146  No.82 

Fujisan  3776m  No.72  No.100 


撮影地マップ